Na czym polega obowiązkowy przegląd budowlany?

Zarówno budowa obiektu mieszkalnego, jak i użytkowego wymaga od inwestora nie tylko nakładu finansowego, ale też przestrzegania praw i obowiązków, jakie nakłada na niego prawo budowlane. Jest to szereg obowiązków, które wymagają utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym, a także spełnienie różnego rodzaju wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, a także ochrony przed hałasem i drganiami. Należy także pamiętać o obowiązkowym przeglądzie budowlanym.

Przegląd budowlany

Wszystkie wyżej wymienione kwestie są weryfikowane podczas obowiązkowego przeglądu budowlanego, podczas którego usuwane są wszelkie nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli.

W świetle prawa budowlanego obowiązkowy przegląd budowlany należy przeprowadzać regularnie, by w ten sposób utrzymać obiekty mieszkalne i usługowe w bezpiecznej i przyjaznej formie, zwłaszcza dla otaczającego nas środowiska. Częstotliwość z jaką czynności te powinny być przeprowadzane, regulują różnego rodzaju ustawy i przepisy, z którymi zaznajomić musi się każdy inwestor.

Raz na rok lub na pięć lat

Nieznajomość prawa szkodzi, a zwłaszcza budowlanego. Dlatego, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów, należy skrupulatnie pilnować terminów odbywania się obowiązkowych przeglądów budowlanych, a także innych kontroli stanu technicznego budynku.

Kontrola przeprowadzana raz w roku polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu i instalacji, które są narażone na wpływ warunków atmosferycznych, a także działania czynników występujących podczas użytkowania budynku. Podczas kontroli powinny być sprawdzone przewody kominowe, instalacje gazowe, a także urządzenia, które służą ochronie środowiska.

W przypadku kontroli wykonywanych raz na pięć lat, należy sprawdzić instalację elektryczną i chroniącą przed piorunami. Dodatkowo podczas obowiązkowego przeglądu budowlanego, warto sprawdzić elementy ścian zewnętrznych, pokrycia dachowe, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe. Obowiązkowych przeglądów budowlanych powinni dokonywać specjaliści, bowiem do takich czynności potrzebny jest odpowiedni sprzęt, ale też biegła znajomość przepisów i regulacji. Wszystkie napotkane usterki zostają odnotowane w dokumentacji, do której dołączone są fotografie, opis techniczny oraz zalecenia nakazujące usunięcie wad.

Pozostaw komentarz