Projekty organizacji ruchu

Świadczymy usługi projektowe dotyczące wykonywania stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach. Przygotowujemy projekty od A do Z, spełniające wszystkie wymagania formalne i prawne. Nasza wykwalifikowana kadra zapewni Państwu wsparcie merytoryczne na każdym etapie naszej współpracy.

Współpracujemy zarówno z firmami wykonawczymi robót budowlanych, jak i również z prywatnymi klientami.

Co dokładnie robimy?

Projekty stałej organizacji ruchu SOR

Projekty stałej organizacji ruchu  na drogach niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, będące częścią projektu drogowego.

Klienci otrzymują projekt posiadający klauzulę zatwierdzenia – projekt jest gotowy o wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Projekty czasowej organizacji ruchu COR m.in.

  • Projekt organizacji ruchu na czas budowy, przebudowy, remontu drogi
  • Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacyjnego
  • Projekt organizacji ruchu na czas budowy stoiska handlowego
  • Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego
  • Projekt organizacji ruchu na czas budowy ogródka restauracyjnego
  • Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji
  • Projekty czasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć do filmu
  • I wiele innych projektów realizowanych na życzenie klienta

 

Klienci otrzymują projekt posiadający klauzulę zatwierdzenia – projekt jest gotowy o wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

 

Wszystkie projekty wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

 

Poprawnie przygotowany projekt organizacji ruchu powinien zawierać m.in. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną), opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze oraz wiele innych elementów.

 

Zainteresowany? Oddaj swój projekt w ręce profesjonalistów.

Gwarantujemy jakość na wysokim poziomie, a wykonane przez nas projekty spełnią wszystkie wymagania formalne i prawne.

Napisz do nas!

 

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU