Oferta

Przepisy prawa budowlanego nakładają na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązek regularnego przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku. Audyty te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników obiektu. W zależności od elementu, przeglądu dokonywać trzeba raz w roku lub raz na pięć lat. Do tych, które kontrolować należy częściej należą między innymi sieć gazowa oraz przewody kominowe. Kontrole instalacji elektrycznych oraz piorunochronów mają ważność pięcioletnią. Powierzając wykonanie audytu naszej firmie, zyskują Państwo gwarancję pełnego profesjonalizmu – korzystamy wyłącznie z pomocy wykwalifikowanych fachowców, a każdą przeprowadzoną kontrolę potwierdzamy stosownym zaświadczeniem.

Zgodnie ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie w roku 2016, od części wspólnych budynku również odprowadzany jest podatek, którego wysokość ustalana jest na podstawie pomiarów i dzielona pomiędzy wszystkich użytkowników nieruchomości. Takie pomieszczenia jak pralnie, suszarnie czy wózkownie, ale również korytarze, strychy użytkowe oraz nieprzynależące do lokali części piwnic muszą zostać dokładnie zinwentaryzowane. Zadania tego z chęcią podejmie się nasza firma – dysponujemy nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie precyzyjnie wykonać i w zgodzie z obowiązującymi przepisami wykonać wszystkie konieczne pomiary.

Siedziba naszej firmy znajduje się w Chrzanowie, jednak podejmujemy się współpracy na terenie całej Polski.