Przegląd placu zabaw

Na prawie każdym osiedlu mieszkalnym znajduje się mniejszy lub większy teren, z którego najczęściej korzystają najmniejsi lokatorzy, czyli dzieci. Od czasu do czasu specjalistyczne firmy przeprowadzają przegląd placu zabaw, by w ten sposób wykluczyć ewentualne nieprawidłowości działania sprzętów, takich jak huśtawki czy zjeżdżalnie. Nasza firma wykonuje takie analizy na podobnych zasadach, jakie obejmują obiekty budowlane i nisko powierzchniowe budynki.

Czym jest przegląd placu zabaw?

Ogólnie rzecz ujmując, przeglądem placu zabaw określa się czynności sprawdzające pod kątek zużycia poszczególnych elementów. Na tej podstawie specjaliści są w stanie ocenić dalszą przydatność sprzętów. Takie miejsca, w których przebywają często dzieci, powinny przechodzić okresowe analizy również ze względu na wandalizm, a także działanie warunków atmosferycznych.

Wszelkie przeprowadzane przeglądy placów zabaw powinny się odbywać zgodnie z wytycznymi, określonymi w przepisach i normach.

Rodzaje przeglądów placów zabaw

Wyróżniamy kilka typów analiz miejsc, w których bawią się dzieci na świeżym powietrzu. Najczęściej jest to kontrola regularna czyli okresowa, co 1 do 7 dni. Umożliwia ona ujawnienie zagrożeń, które mogą być wynikiem wcześniej wspomnianego wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych. Realnym zagrożeniem dla dzieci w tym przypadku mogą być odłamki szkła po stłuczonej butelce, a także poziom i czystość nawierzchni. Specjaliści powinni także przyjrzeć się ostrym krawędziom na sprzętach używanych przez dzieci.

Kolejnym rodzajem przeglądu placu zabaw jest kontrola funkcjonalna. Wówczas sprawdzana jest funkcjonalność i stabilność sprzętów. Dokonywana jest także ocena jego zużycia. Ostatnim rodzajem jest kontrola coroczna, która odbywa się najrzadziej, a jej celem jest ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa. Wówczas można wychwycić ślady rozkładu lub korozji. Taka kontrola może jednak wymagać odkopywania lub wymontowywania różnych części, celem wymiany na nowe, które będą sprawne i posłużą przez dłuższy czas.

Za bezpieczeństwo i przeprowadzanie przeglądów placów zabaw odpowiadają właściciele i zarządcy, którymi najczęściej są instytucje samorządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, a także właściciele prywatni czy szkoły.

Pozostaw komentarz