Przeglądy budowlane okresowe i kontrole – Warszawa i okolice

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym (art.62), sporządzamy stosowne protokoły z dokumentacja fotograficzną.

Zarządzasz wspólnotą mieszkaniową? Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach budowlanych!

Swoją ofertę przeglądów i kontroli budowlanych kierujemy głównie do zarządców nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości, wspólnot i spółdzielni. Zajmujemy się wszelkimi budynkami, zarówno mieszkalnymi, jak i innymi (biura, hale, magazyny, hotele...) Nasze doświadczenie na tym rynku i wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu pozwala na uzyskanie możliwie najwyższego poziomu realizacji zleceń przy jednoczesnym sprawnym przebiegu prac.

Depositphotos_76570653_original
 • ROCZNY PRZEGLĄD BUDWOLANY

  Na mocy art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - przegląd budowlany roczny powinien obejmować przegląd elementów zewnętrznych obiektu i instalacji, elementów, narażonych na czynniki atmosferyczne. „Coroczne kontrole  należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, odstęp czasu między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi być równy 365 dni.”

 • PIĘCIOLETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY

  Na mocy art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego - przegląd budowlany pięcioletni powinien obejmować swoim kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego. Przegląd dotyczy zarówno estetyki obiektu jak i jego otoczenia. Sprawdzona powinna być instalacja elektrycznej i piorunochronna. Powinien być przeprowadzany minimum raz na 5 lat.

W roku kalendarzowym, w którym przypada kontrola pięcioletnia nieruchomości właściciel lub zarządca może przeprowadzić kontrolę w zakresie pięcioletnim wraz z kontrolą roczną pod warunkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu potwierdzającego wykonanie obu przeglądów.

Co dokładnie obejmuje przegląd budowlany?

Przegląd roczny nieruchomości:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne (np. niska temperatura, zalegający śnieg, silny wiatr czy deszcz)

Przegląd pięcioletni nieruchomości:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
 • Sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz odgromowej (sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów)
 • Kontrola pod względem przydatności do użytkowania, a także estetyki obiektu i jego otoczenia

Sposób przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych

Okresowe przeglądy budowlane to obowiązek ustawowy spoczywający na właścicielach bądź zarządcach budynków. Roczne oraz pięcioletnie audyty mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz użytkowników obiektu. W zamyśle, regularne okresowe przeglądy stanu technicznego budynku mają zapobiegać katastrofom budowlanym, pożarom, wybuchom, zatruciem gazu czy porażeniem prądu.

W zależności od rodzaju kontroli, osoby uprawnione sprawdzają różne aspekty funkcjonowania danego obiektu. Roczny przegląd budowlany oznacza, że specjaliści sprawdzą dokładnie przy użyciu odpowiedniego sprzętu szczelność instalacji gazowych oraz drożność przewodów kominowych. Podczas rocznej oraz pięcioletniej kontroli eksperci weryfikują także działanie instalacji oraz urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska. Okresowy przegląd stanu technicznego budynku nie ominie także tych elementów nieruchomości, które narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, silny wiatr czy śnieg.

Nieco bardziej rozbudowaną formę i przebieg ma natomiast pięcioletni przegląd budowlany stanu technicznego. Oprócz sprawdzania wyżej wymienianych elementów, kontrolerzy przyjrzą się także instalacji elektrycznej oraz odgromowej. W trakcie tej czynności ustalą sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Ustawodawca narzucił także okresowe kontrole estetyki budynku oraz ocenę wyglądu terenów bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością. Zarówno roczne, jak i pięcioletnie okresowe przeglądy stanu technicznego budynków mieszkalnych przeprowadzane są przez naszych doświadczonych pracowników, którzy wykonali już dziesiątki podobnych zleceń z całej Polski.

Po zakończonym przeglądzie rocznym oraz pięcioletnim zarządcy obiektów otrzymują każdorazowo szczegółowy protokół, w którym widnieją wyniki stanu technicznego nieruchomości. Dokument z okresową oceną stanu technicznego zawiera także istotne wskazania remontowe oraz informacje dotyczące stopnia zużycia poszczególnych elementów. To również zbiór zaleceń, które pomogą w utrzymaniu bloku, kamienicy czy innego mieszkalnego obiektu.

Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości

Okresowe przeglądy budowlane to ustawowy obowiązek nałożony na właścicieli oraz zarządców nieruchomości. Każdy budynek użytkowy musi przejść roczny oraz pięcioletni przegląd budowlany. W trakcie kontroli sprawdzane są m.in. przewody kominowe, instalacje gazowe oraz elektryczne. Na koniec każdego przeglądu rocznego i pięcioletniego zarządcom przekazywany jest szczegółowy protokół z oceną stanu technicznego.

W tym ważnym dokumencie znajdują się ważne wskazówki dotyczące prac remontowych oraz elementów do wymiany czy uzupełnienia. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do natychmiastowej poprawy usterek oraz uzupełnienia ubytków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu i które mogą przyczynić się do katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu lub innego groźnego zdarzenia. Jeśli zaś zarządca lub właściciel obiektu zaniecha napraw, mogą go spotkać przykre konsekwencje.

Osoby, które nie spełnią swojego obowiązku związanego z utrzymaniem nieruchomości podlegają karze pozbawienia wolności oraz karze grzywny. Okresowy przegląd stanu technicznego budynku oraz protokoły z zaleceniami dla administratorów mogą sporządzać jedynie osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.

Workplace on wooden table with graph papers

Protokół z przeglądu budowlanego

Każdy wykonany przez nas przegląd potwierdzamy stosownym protokołem (także w formie elektronicznej). Wzbogacamy go dokumentacją fotograficzną. Zawiera on:

 1. ocenę stanu technicznego budynku oraz elementów przedmiotowego obiektu budowlanego
 2. zakres i stopień pilności wykonywania robót remontowych.
 3. ocenę wielkości zużycia/uszkodzenia danych elementów budynku.
 4. metody i narzędzia na dalsze prawidłowe użytkowanie budynku.
 5. niewykonane roboty remontowe, zalecone do realizacji w protokołach na poprzednich kontrolach.

Dlaczego przegląd warto powierzyć właśnie nam?

Obsługujemy klientów na terenie całej Polski.

Zlecenia realizujemy sprawnie
i zgodnie z  przepisami.

Wykorzystujemy nowoczesny, niezawodny i precyzyjny sprzęt.

Napisz do nas!

Odezwij się do nas, a wyślemy bezpłatną wycenę pomiaru, przeglądu lub innej usługi.

Do zobaczenia!

JBI Bartłomiej Jaśkowski
Chrzanów Duży 25G,
05-825 Chrzanów Duży