Kiedy powinno się wykonać pierwszy przegląd budowlany?

Prawo budowlane to szereg zapisów i ustaw, które mogą ulegać zmianie, jednak niemal każdy inwestor powinien znać ich treść i wiedzieć, jakie obowiązki na nim spoczywają. Jak wynika z przepisów, obowiązek wykonania okresowych przeglądów budowlanych obejmuje nie tylko budynki, które już zostały oddane do użytku, ale też i te, które dopiero są w trakcie budowy lub świeżo ukończone. Kiedy zatem powinno się wykonać pierwszy przegląd budowlany?

Co to jest przegląd budowlany?

Okresowe analizy techniczne obiektów mają na celu sprawdzenia stanu konstrukcji. Wówczas można dopuścić do dalszego użytkowania lub wykryć ewentualne wady i usterki. Cały proces przeglądu budowlanego przeprowadzany jest przez wyspecjalizowane firmy, które potrzebują do tego nie tylko określonych narzędzi, ale też świetniej znajomości przepisów prawa budowlanego, a także norm w zakresie użytkowania instalacji i urządzeń, zwłaszcza tych niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców obiektów mieszkalnych.

Podczas przeprowadzania pierwszego przeglądu budowlanego należy sporządzić niezbędną dokumentację, w skład której wchodzą fotografie, a także szczegółowy opis techniczny i zalecenia pokontrolne, np. listę wad do usunięcia.

Kiedy przeprowadzić pierwszy przegląd budowlany?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pierwszy przegląd budowlany budynku powinien odbyć się w 2 roku od momentu przekazania obiektu do użytku. Dodatkowo budynek powinien być skontrolowany, zanim zostanie przekazany właścicielowi lub zarządcy. Taka kontrola pozwala zagwarantować, iż stan techniczny obiektu w chwili jego oddania jest zgodny z ustawowymi wymogami. W przypadku mieszkań w blokach, to zarządca powinien pamiętać, by dopełnić obowiązków, natomiast właściciele domków jednorodzinnych są zobowiązani do samodzielnego dbania o ich właściwy stan techniczny, a także przeprowadzać wszelkie, kolejne przeglądy.

Obowiązek wykonywania przeglądów budowlanych

Przeprowadzanie obowiązkowego pierwszego przeglądu budowlanego, a także każdych kolejnych sprawia, że mieszkańcy czują się bezpiecznie. Należy zatem pamiętać o systematycznym sprawdzaniu elewacji, wszystkich typów instalacji, jak i całkowitego stanu konstrukcji. Częstotliwość, z jaką należy wykonywać tego typu analizy, jest bezpośrednio uzależniona od typu i wielkości obiektu. Obecnie specjaliści wykonują przeglądy co roku lub raz na pięć lat.

Pozostaw komentarz