Przeglądy okresowe i kontrole budowlane – Warszawa i okolice

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy zgodnie z Prawem Budowlanym (art.62), sporządzamy stosowne protokoły z dokumentacja fotograficzną.

Zarządzasz wspólnotą mieszkaniową? Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach budowlanych!

Swoją ofertę przeglądów i kontroli budowlanych kierujemy głównie do zarządców nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości, wspólnot i spółdzielni. Zajmujemy się wszelkimi budynkami, zarówno mieszkalnymi, jak i innymi (biura, hale, magazyny, hotele...) Nasze doświadczenie na tym rynku i wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu pozwala na uzyskanie możliwie najwyższego poziomu realizacji zleceń przy jednoczesnym sprawnym przebiegu prac.

Depositphotos_76570653_original
 • ROCZNY PRZEGLĄD BUDWOLANY

  Na mocy art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - przegląd budowlany roczny powinien obejmować przegląd elementów zewnętrznych obiektu i instalacji, elementów, narażonych na czynniki atmosferyczne. „Coroczne kontrole  należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, odstęp czasu między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi być równy 365 dni.”

 • PIĘCIOLETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY

  Na mocy art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego - przegląd budowlany pięcioletni powinien obejmować swoim kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego. Przegląd dotyczy zarówno estetyki obiektu jak i jego otoczenia. Sprawdzona powinna być instalacja elektrycznej i piorunochronna. Powinien być przeprowadzany minimum raz na 5 lat.

W roku kalendarzowym, w którym przypada kontrola pięcioletnia nieruchomości właściciel lub zarządca może przeprowadzić kontrolę w zakresie pięcioletnim wraz z kontrolą roczną pod warunkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu potwierdzającego wykonanie obu przeglądów.

Co dokładnie obejmuje przegląd budowlany?

Przegląd roczny nieruchomości:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne (np. niska temperatura, zalegający śnieg, silny wiatr czy deszcz)

Przegląd pięcioletni nieruchomości:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
 • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • Przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
 • Sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz odgromowej (sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów)
 • Kontrola pod względem przydatności do użytkowania, a także estetyki obiektu i jego otoczenia
Workplace on wooden table with graph papers

Protokół z przeglądu budowlanego

Każdy wykonany przez nas przegląd potwierdzamy stosownym protokołem (także w formie elektronicznej). Wzbogacamy go dokumentacją fotograficzną. Zawiera on:

 1. ocenę stanu technicznego budynku oraz elementów przedmiotowego obiektu budowlanego
 2. zakres i stopień pilności wykonywania robót remontowych.
 3. ocenę wielkości zużycia/uszkodzenia danych elementów budynku.
 4. metody i narzędzia na dalsze prawidłowe użytkowanie budynku.
 5. niewykonane roboty remontowe, zalecone do realizacji w protokołach na poprzednich kontrolach.

Dlaczego przegląd warto powierzyć właśnie nam?

Obsługujemy klientów na terenie całej Polski.

Zlecenia realizujemy sprawnie
i zgodnie z  przepisami.

Wykorzystujemy nowoczesny, niezawodny i precyzyjny sprzęt.

Napisz do nas!

Odezwij się do nas, a wyślemy bezpłatną wycenę pomiaru, przeglądu lub innej usługi.

Do zobaczenia!

JBI Bartłomiej Jaśkowski
Chrzanów Duży 25G,
05-825 Chrzanów Duży